Kan SOLIDWORKS PCB trolla fram en footprint åt dig? Kanske..

Kan SOLIDWORKS PCB trolla fram en footprint åt dig? Kanske..

Istället för att mata in dimensioner på paddar och tracks som definierar en footprint så använder du ett verktyg i SOLIDWORKS PCB som heter Footprint Wizard.

Eftersom den följer IPC standarder kan du vara säker på att komponenten hamnar helt rätt vid monteringen.

Footprint Wizard använder dimensionerna på själva komponenten, de du oftast hittar i databladet.

Som du ser blir det en väldigt verklighetstrogen 3D modell som du får på köpet vilket underlättar placeringen av din komponent. När du är klar kan du välja att spara din footprint i ett nytt bibliotek eller i ett befintligt.

Det klassiska utseendet i 2D finns alltid i bakgrunden,

När du sen växlar till 3D i SOLIDWORKS PCB så ser du detaljrikedomen i modellen.

Självklart kan du göra en egen design och ladda hem 3D modeller från 3D Content Central, men faktum är att de flesta kapslingar och varianter faktiskt finns i Footprint Wizard. Börja använda den redan idag. Tillsammans med Symbol Wizard för schemasymboler gör detta att du väldigt snabbt kan skapa en komplett komponent med rätt information och exakta mått för en problemfri design och produktion.

Categories