Är rätt verkligen rätt?

Är rätt verkligen rätt?

Har du kompilerat ditt projekt? Har du gjort en Design Rule Check på ditt PCB? Är du säker på att allt är rätt? Känner du dig trygg i att trycka ut tillverkningsunderlagen? Det kommer ju trots allt att tillverkas några kort med olika parter involverade. Många frågor som snurrar i huvudet när det är upp till bevis.

Det bästa tillfället för att du som designer ska lyckas är att se över detta redan innan du börjar. Det finns två saker du måste ha stenkoll på i början, det är Project Options och Design regler för ditt PCB. I Project Options gör du alla inställningar för vad som är rätt och fel i ditt elektriska schema. Standardinställningen kommer man långt med, men det kan finnas något mer som du behöver justera för just din design.

Report Mode kan anta tre olika lägen, Warning, Error och No Report. Sånt som du vill ska dyka upp i en s.k kompilering av projektet, det sätter du till antingen Warning eller Error. Det som du vet kan släppas igenom vid en kompilering kan du sätta till No Report. Felet kommer att existera, men du får ingen information om det. Det kan finnas tillfällen när detta kan vara användbart, men inte som ett förstahandsalternativ.

När du skapar ett nytt projekt i SOLIDWORKS PCB så kan du välja olika Project Templates. Du kan alltså göra en egen Template med dina egna inställningar som används varje gång du skapar ett nytt projekt. Värt att tänka på!

Under tiden du jobbar och när du tycker att du är klar så kör du en Compile och granskar dina fel som dyker upp, åtgärdar och gör om tills dess att kompileringen är helt felfri. Det finns en workspace panel som heter Messages och det är där du får listan på dina fel.

Kom ihåg att alltid synkronisera dina schemablad med din PCB layout.

Innan du börjar på riktigt med din PCB layout är det viktigt att kontrollera design reglerna som styr mycket av hur du får placera dina komponenter, hur du får lägga dina kopparledare, vilka storlekar på vior du får använda m.m.

Om du inte ställer in rätt regler från början kan du behöva göra om stora delar av PCB layouten, därför är det extremt viktigt att det blir rätt från början. Hur hårda eller hur lätta reglerna bör ställas har att göra med vilken komplexitet kretskortet har i form av signaler, kapslingar m.m. Ta gärna en diskussion tidigt med det företag som ska producera korten om vad som är mest kostnadseffektivt samt vilka kompromisser man kan göra. Undrar du över något så är det bara att höra av dig till oss!

Lycka till!

Categories