PCB

EN UPPKOPPLAD VÄRLD

Produkterna vi använder blir ständigt mer komplexa och funktioner som en gång i tiden kändes som science fiction finns idag i allt från bilar till kaffebryggare. I smarta produkter kan många olika system kombineras, vilket innebär en rad utmaningar vid konstruktion och tillverkning. Många av SOLIDWORKS® kunder vill ha lösningar som klarar de här utmaningarna för att kunna tillgodose behoven hos såväl moderna konsumenter som banbrytande företag.

KONSTRUERA I ETT ENHETLIGT EKOSYSTEM

En av utmaningarna är alla olika områden som påverkar processen. Mekanisk, elektrisk och elektronisk konstruktion samt
nätverkskonstruktion hanteras alltför ofta som skilda delar av processen, och en isolerad arbetsmetod kan påverka både
konstruktion och utveckling negativt från start. Detta går dock att effektivisera och förenkla. Med SOLIDWORKS paket
med programvarulösningar blir processen tätare sammankopplad och tydligare. Nu kan teamen dela data och idéer
snabbare och enklare än någonsin tidigare.

INTEGRERAD UTVECKLING GER KONKURRENSFÖRDELAR

Du får en rad olika fördelar när du använder integrerade konstruktionsverktyg i utvecklingen av uppkopplade produkter
och system. Dra nytta av integrerade metoder som förkortar konstruktionscyklerna, ökar kvaliteten och underlättar
tillverkning och montering, samtidigt som avdelningsöverskridande samarbete uppmuntras. När elektronisk konstruktion,
kopplingsscheman och elledningar, system för rörelsestyrning samt konstruktion av mekaniska höljen och komponenter kan
genomföras på ett integrerat sätt underlättar du nya tankesätt och skapar möjligheter för innovation.

SOLIDWORKS PCB

Mönsterkort (PCB) är kärnan i en smart konstruktion och elsystem, och därför är det mycket viktigt med noggrannhet och
kvalitet i konstruktionen och tillverkningen. SOLIDWORKS PCB drivs av Altium
®, en elektromekanisk lösning där kunskaperna om 3D på SOLIDWORKS kombineras med kraften från vetenskap och det intuitiva arbetsflödet i programvaran Altium Designer®. Resultatet är en integrerad utvecklingsmiljö som är perfekt för samarbete och innovation. Med SOLIDWORKS PCB går det att smidigt och smart synkronisera elektroniska och mekaniska konstruktioner, vilket ger enhetlig och standardiserad konstruktion och underlättar snabba, enkla ändringar. Systemets beprövade elektroniska konstruktionsteknik och förenklade redigeringsverktyg för ritningar ger bättre samarbete, och den inbyggda integreringen gör att du kan migrera enklare, sänka kostnaderna, minska mängden fördröjningar i tillverkningen och förkorta ledtiderna.